Friday, April 15, 2011

Manusia Dan Iblis/Syaitan

Kita lihat pada masa kini, banyak berlaku kejadian yang menunjukkan sikap jahat manusia yang
dikatakan syaitan bertopengkan manusia - kes bunuh, rogol, pecah amanah, buang bayi.

Adakah kita menyalahkan syaitan atas kejadian-kejadian yang berlaku? Semua yang terjadi kerana syaitan yang menggoda manusia, manusia cuma terpengaruh dengan bisikan syaitan? Salah siapa? Kita sedia maklum bahawa syaitan tu jahat.Ya memang betul, Iblis tidak mahu tunduk kepada Adam, yang hanya tercipta dari tanah liat kering, sedang dia tercipta dari api oleh itu dia menyombongkan diri.

Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari tanah?"

Dia (iblis) berkata: "Terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil."

Tuhan berfirman: "Pergilah, barangsiapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup.

Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. (Al-Israa', 17 :61-64).

Namun kita terkadang lupa satu perkara, Iblis memang diberikan kebenaran oleh Allah, diberikan penangguhan waktu untuk menyesatkan manusia sekalian. Pendek kata, walaupun dikutuk, tugasan dia sememangnya menyesatkan manusia dari jalan yang benar.Itu tugas dia! Dia pon sedia maklum dengan akibat yang akan dihadapi kelak.Dan melihatkan keadaan sekarang, dia betul-betul mengotakan janjinya, melaksanakan dengan baik tugasannya dengan menyesatkan manusia. Syaitan musuh yang nyata!

Manusia pula bagaimana? Apa yang ditugaskan kepada kita sebenarnya? Menyesatkan manusia jugakah? Menjadi pembantu iblis/syaitan? Apa kelebihan manusia? Apa amanah yang diberikan kepada manusia di muka bumi ini? Ya, manusia ditugaskan tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepadaNya. Untuk memakmurkan bumi, untuk menjadi khalifah. Itu amanah besar yang diberikan. Dan kerana itu, malaikat juga pernah mempertikaikan kenapa manusia yang dilantik menjadi khalifah.

Manusia memang diberikan tugasan besar di muka bumi. Jangan kita mengingkari dan mengabaikan tugasan yang diberikan jika kita betul mengaku sebagai manusia, sebagai khalifah.
Adakah kita sudah melaksanakan tugasan tersebut? Soalan itu hanya diri masing-masing boleh menjawabnya.Dan kita pon tahu, dalam kita melaksanakan tugasan itu,pasti akan diganggu oleh syaitan.Namun ada pengecualiannya.

Allah berfirman: "Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk,

Sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

Iblis berkata: "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh,

sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari Kiamat)."

Iblis menjawab: "Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya,

kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka (Shaad, 38:77-83)

*nota kaki : Yang dimaksud dengan mukhlis ialah orang-orang yang telah diberi taufiq untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah s.w.t.

Mukhlis ataupun asal perkataannya adalah ikhlas, itulah kuncinya. Melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah....

No comments:

Post a Comment